تعدادی از مشتریان

در زیر فقط مشتریان ما از ادارات و نهادهای بزرگ مانند در مانگاهها و هتل ها اورده شده است و از ذکر نام مشتری های خرد معذوریم

درمانگاه محترم رضوان واقع در شیراز خیابان مطهری

هتل محترم رودکی واقع در خیابان رودکی

هتل محترم پارک واقع در خیابان زند (سعدی)

استانداری فارس (اورهال سیستم اعلام حریق)

هتل تالار واقع در خیابان فردوسی راه اندازی اعلام حریق و دوربینهای مدار بسته

هتل محترم تچر واقع در خیابان فردوسی راه اندازی دوربینهای مدار بسته

هتل کریمخان واقع در خیابان رودکی اورهال دوربینهای مدار بسته

درمانگاه ولی عصر نی ریز نصب شبکه و زیر ساختهای اینترنت

درمانگاه شهید فقیهی نی ریز نصب شبکه و راه اندازی زیر ساخت های اینترنت

درمانگاه پوست و مو دکتر حسینی راه اندازی شبکه و دوربینهای مدار بسته نصب استراق سمع

درمانگاه کوار اقای دکتر حسامپور