جایگاه جهانی بازارهای تهاتری در جهان

جایگاه جهانی بازارهای تهاتری در جهان

امروزه فعالیت این نوع بازارها به صورت سازمان یافته و مدرن در بیش از 100 کشور جهان رایج می باشد.
در شرایط موجود، هزینه مبادلات حدود 10 درصد بهاء تمام شده کالای نهایی را تشکیل می دهد در حالیکه هزینه مبادله بهینه برای اقتصاد جهانی معادل 4 درصد پیش بینی شده است. این بدین معنی است که بازارهای مبادله ای غیر نقدی که امکان استمرار معاملات را فراهم می آورند از ظرفیت توسعه و گسترش بسیار بالایی برخوردار می باشند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *