محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور

  جک هیدرولیک آسانسور
  جک هیدرولیک آسانسور

  فهرست مطالب
  محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور
  پایه جک هیدرولیک آسانسور چیست؟
  محاسبه طول پایه جک آسانسور
  طول کل ریل آسانسور
  طول جک در حالت باز
  قاب فلکه و فاصله اطمینان
  محاسبه نیروهای وارد بر پایه جک
  محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور

  محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور


  یکی از مراحل نصب آسانسور هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم محاسبه و برش پایه جک است. این کار به محاسبه چند فاکتور جداگانه مربوط است و گاهی باعث سردرگمی نصاب آسانسور می شود. در این نوشته بنحوی ساده و کامل روش و فرمول محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور توضیح داده میشود. پایه جک با طولی بیش از اندازه مورد نیاز معمولا همراه با کارسلینگ آسانسور هیدرولیک تحویل داده می شود. ولی اندازه دقیق آن با توجه به شرایط محل پروژه در هنگام نصب تعیین می شود. محاسبه پایه جک یکی از بخش های محاسبات آسانسور هیدرولیک در مرحله اجرا است.

  پایه جک هیدرولیک آسانسور چیست؟
  در نصب آسانسورهای هیدرولیک با جک کنار غیرمستقیم، جک باید روی پایه ای محکم شود. این پایه از سمت دیگر روی زمین قرار می گیرد. بنابراین باید استقامت کافی برای تحمل کل نیروهای وارد بر سر جک و وزن خود جک را داشته باشد. در انتها نیروهای وارد بر پایه جک نیز آنالیز و بررسی خواهند شد. البته تحلیل نیروهای وارد بر جک آسانسور هیدرولیک محاسبات جداگانه ای دارد که در جای دیگر مورد بررسی قرار می گیرند.

  محاسبه طول پایه جک آسانسور
  برای محاسبه طول پایه جک به بیان ساده باید مجموع اندازه طول جک در حالت کاملا باز و ارتفاع قاب فلکه و یک فاصله اطمینان را از طول کل ریل چاه آسانسور کم کرد. مقدار به دست آمده برابر با طول پایه جک خواهد بود. اما برای درک بهتر لازم است هر یک از موارد گفته شده را شرح دهیم.

  طول کل ریل آسانسور
  طول ریل در چاه آسانسور برابر با فاصله عمودی پایین ترین نقطه ریل تا بالاترین نقطه آن است. اگر در چاه آسانسور ریل از کف چاهک تا انتهای سقف چاه امتداد یابد، طول ریل با ارتفاع کل چاه برابر است. ولی در اغلب موارد انتهای ریل از سقف چاه دارای فاصله است.

  طول جک در حالت باز
  منظور از جک در حالت باز شرایطی است که شفت جک تا انتها از سیلندر بیرون است. مقداری که شفت می تواند از سیلندر خارج شود برابر با کورس کامل آن است. این اندازه برابر با مجموع کورس و اضافه کورس جک است. کورس جک نیز برابر با نصف طول مسیر آسانسور در مدل جک در کنار غیرمستقیم است. بنابراین باید در محاسبه طول جک در حالت باز نصف طول مسیر (کورس)، مقدار اضافه کورس (معمولا ۲۵ سانتیمتر) و همچنین طول کل سیلندر را جمع کرد.

  قاب فلکه و فاصله اطمینان
  یک فلکه داخل یک قاب روی شفت جک تعبیه می شود. منظور از ارتفاع قاب فلکه فاصله سر شفت تا بالاترین نقطه قاب است. همچنین باید یک فاصله اطمینان برای انتهای قاب فلکه تا بالاترین نقطه ریل در نظر گرفت.

  محاسبه نیروهای وارد بر پایه جک

  پایه جک باید در برابر نیروهای وارده دارای مقاومت کافی باشد. برای این منظور پایه باید از نظر شکل هندسی و مقاومت مصالح مورد بررسی قرار گیرد. باید در نظر داشت که جک روی پایه تعبیه شده و تمام نیروهای وارد به جک به پایه منتقل می شود. در سیستم های جک غیرمستقیم نیروی وارد بر سرجک به دلیل نحوه آرایش سیم بکسل و فلکه و کشش دوطرفه سیم بکسل معادل دو برابر وزن کل است.

  وزن کل شامل حداکثر ظرفیت بار، وزن کابین و متعلقات آن، وزن کاراسلینگ و همچنین وزن فلکه و سیم بکسل است. وزن کل جک شامل سیلندر و پیستون نیز باید به این وزن اضافه شود که به پایه وارد می شوند. همچنین توجه به این نکته لازم است که پایه جک از نظر سازه ای مانند ستون عمل کرده و باید نیروی بحرانی کمانش و مقدار موثر کمانش در آن محاسبه شود. برای محاسبه نیروی کمانش، محاسبه طول پایه جک آسانسور هیدرولیک و مقطع و جنس پایه و ضریب ایمنی مورد نیاز است.

  این مطلب را از پارت پانیک می خوانید

  Leave a Reply

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *