• دسته بندی نشده

  سنسور FTO

  فن و ترمیک چگونه عمل می کنند همان طور که میدانیم فلزات مانند اجسام دیگر با گرم شدن منبسط می شوند اما مقدار این انبساط از فلزی به فلز دیگر متفاوت می باشد. با اتصال دو فلز مختلف به یکدیگر…

 • آسانسور گیرلس

  آسانسور گیرلس

  آسانسورهای گیرلس پارت پانیک، مجری انواع آسانسور گیرلس سیستم محرکه گیرلس: آسانسورهای گیرلس ،جدیدترین تکنولوژی در صنعت آسانسور در جهان محسوب میشود، در این سیستم گیربکس تبدیل دور، جای خود را به کنترلر تغییر سرعت از طریق کاهش و افزایش فرکانس…

 • اسانسور معلول بر

  آسانسور معلول بر

  آسانسور معلول بر در خصوص واژه «معلولیت» تعاریف مختلفی ارائه شده است. «سازمان بهداشت جهانی» در سـال 1981 ،معلولیـت را «وجـود اختلال در رابطه بین فرد و محیط» تعریف كرده است. به طور كلی معلولیت را می توان یكـی و…