• موتور آسانسور گیربکس دار
  دسته بندی نشده

  توان موتور آسانسور و فرمول محاسبه آن

  توان موتور آسانسور و فرمول محاسبه آن موتور آسانسور یکی از قطعات اصلی سیستم آسانسور است. در آسانسورهای گیربکس از موتور آسانسور گیربکس دار و در آسانسورهای گیرلس نیز از موتور آسانسور گیرلسی استفاده می‌شود. با توجه به فاکتورهایی نظیر…

 • چک لیست استاندارد آسانسور
  دسته بندی نشده

  قوانین جدید استاندارد آسانسور [۱۴۰۱] چک لیست استاندارد آسانسور

  قوانین جدید استاندارد آسانسور [۱۴۰۱] چک لیست استاندارد آسانسور در حال حاضر استفاده از آسانسور دربسیاری از ساختمان ها متداول شده و اگر ساختمانی فاقد این دستگاه باشد محبوبیت کمی در نزد افراد خواهد داشت. برای حفظ جان مسافران و کارکرد درست…

 • گاورنر آسانسور
  دسته بندی نشده

  معرفی گاورنر آسانسور

  گاورنر در آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟ مهمترین مزیت به کارگیری آن چیست؟ استفاده از این محصول در ساخت و طراحی آسانسور چه نقشی دارد؟ انواع مختلف آن کدام است؟ عملکرد گاورنر برای آسانسور به چه صورتی می باشد…