• دسته بندی نشده

    آسانسور چگونه شکل می گیرد

    آسانسور چگونه شکل می گیرد 1. بررسی محیط، نوع آسانسور، طراحی نقشه: ابتدا تکنسین‌ها با بررسی محیط و نوعِ آسانسور، نقشه‌ی آن را به طور دقیق طراحی می‌کنند. سپس مطمئن می‌شوند محلی که آسانسور قرار است در آن‌جا نصب شود،…