تهاتر چیست؟

تهاتر چیست؟

تهاتر یا مبادله کالا به کالا، قدیمی ترین شکل انجام معاملات در جهان به شمار می رود. بازار تهاتر، بازاری است که معاملات در آن براساس مبادله مستقیم کالا یا خدمات یکطرف تجاری با کالا و خدمات طرف دیگر بدون دخالت پول صورت می گیرد. تهاتر دوجانبه (معاوضه حقوقی) از دیر باز در دنیای تجارت رایج بوده است. آنگونه که در علم حقوق اولیه، مفهوم فروش (بیع) برآن صادق بوده است.

تهاتر چند جانبه به ضرورت پیشرفت دنیای  « تجارت پول بنیاد » به شکل انتقال دین های پیاپی، قابل اجرا و عملیاتی است و مشکل گشای شرایط فعلی تجارت کشور خواهد بود.

عمده پیش نیاز این امر ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی مناسب و بازار مطمئن و سریع است که با همکاری متقابل متقاضیان و خدمات دهندگان مرکز در عقد قراردادهای لازم و سرعت مبادله اطلاعات تجاری به بهره وری مطلوب نزدیک می شود.