سنسور FTO

فن و ترمیک چگونه عمل می کنند

همان طور که میدانیم فلزات مانند اجسام دیگر با گرم شدن منبسط می شوند اما مقدار این انبساط از فلزی به فلز دیگر متفاوت می باشد.

با اتصال دو فلز مختلف به یکدیگر انبساط طولی آنها منجر به خمیدگی شده و در نهایت می تواند باعث وصل و یا قطع شدن یک کنتاکت الکتریکی شود.

در اثر استارت های متوالی، موتور آسانسور به شدت گرم می شود که اگر حرارت آن به سرعت کاسته نشود، موجب می شود که به تدریج عایق های آن سوخته و به مرور زمان سیم پیچ های آن نیز بسوزد.

برای جلوگیری از این مشکل از یک فن ۲۰۰ وات در موتور سه فاز استفاده میشود.

البته این موتور توسط خازن با برق تک فاز راه اندازی شده و روی تمام موتورهای آسانسور در کارخانه نصب می گردد.

این فن به دو صورت برق دار می شود:
  • توسط رله مربوطه در تابلوی فرمان برای هر استارت.
  • توسط ترموستاتی که روی بدنه موتور اصلی قرار گرفته است.

نحوه عملکرد ترمیستور

روش کار بدین گونه است که با استارت آسانسور و با شروع کار موتور، فن روشن شده و شروع به خنک کردن موتور نموده و فن را به طور دائم روشن می کند تا موتور خنک شود.

لازم به ذکر است که مقاومت های تابع حرارت به دو دسته با ضریب حرارت مثبت ( PTC ) مخفف Positive Temperature Coefficient و ضریب حرارت منفی ( NTC ) مخفف Negeitive Temperature Coefficient تقسیم می شوند که:

  • نوع اول PTC : برای حفاظت تجهیزات الکتریکی
  • نوع دوم NTC : برای کنترل حرارت گرمکن ها و قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

در الکتروموتورهای آسانسورها بین سیم پیچی های مربوط به هر فاز یک مقاومت ( PTC ) ترمیستور قرار میدهند ، تا در مواقعی که موتور بیش از اندازه گرم می شود از طریق تابلوی فرمان از حرکت موتور جلوگیری شود.

وقتی دمای بدنه موتور به ۴۰ درجه سانتیگراد برسد دمای سیم پیچ ها معمولا ۲۰ تا ۳۰ درجه بیــشتر خواهد بود که در این حالت ترمیک ها فن را به جریان انداخته تا یکسره کار کند و باعث خنک شدن موتور شود.

محل قرارگیری ترمیستور در موتور

ترموستات جداره ای موتور آسانسور

ترموستات معمولا در بدنه الکتروموتور آسانسورها نصب می گردد و با افزایش دمای بدنه موتور آسانسور در یک دمای خاص از پیش تعیین شده عمل می کند و معمولا مدار بسته می شود (یعنی نرمال باز است) با بسته شدن کلید داخل آن معمولا فن خنک کننده موتور آسانسور عمل کرده و بدنه موتور را خنک می کند.شکل زیر انواع ترموستات را نشان می دهد.

ترموستات جداره ای موتورآسانسور

سیم کشی محافظ های حراراتی موتور آسانسور

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *